CONDICIONS D'ÚS


La FUNDACIÓ PRIVADA VAIXELL és una entitat conscienciada amb legalitat i la privacitat, mantenint una actitud informativa i transparent respecte a l'ús de la pàgina web, així com en relació al tractament de les vostres dades personals. A continuació, us informem sobre les condicions d'ús del present domini web, així com el tractament i protecció de les vostres dades personals:

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal titularitat de Vaixell us atribueix la condició d'USUARI acceptant per això les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides al mateix moment en què l'USUARI accedeixi a la web. En conseqüència, l'USUARI ha de llegir atentament les ‘Condicions d'Ús Web / Política de Privacitat’ en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que poden dur-se a terme modificacions.

Els usuaris que accedeixin al web de Vaixell ho faran conforme a la Llei, i s'obliguen a tot moment a no accedir a la web o als continguts de forma contrària a l'establerta i/o amb finalitats il·lícites, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o ralentir el web, en perjudici de Vaixell o de tercers usuaris.

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'USUARI, els qui seran veritables responsables d'aquest accés i correcte ús. L'USUARI estarà obligat a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de Vaixell, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. Vaixell no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat per l'USUARI o tercers.

Vaixell, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels USUARIS, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

INFORMACIÓ SOBRE ÚS D’HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es vulguin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i el nostre web han de tenir en compte els següents aspectes:

No caldrà autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeti només l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la. Caldrà autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Vaixell.

No es crearan “marcs” ( frames) sobre el web de Vaixell.

No es faran manifestacions i indicacions falses, inexactes o que ofenguin a Vaixell, els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen a la pàgina web per qualsevol motiu.

La pàgina web que inclogui l’enllaç només podrà contenir el que sigui necessari per identificar el destí de l’hipernenllaç i no contindrà informacions o dades contràries a la moral i als bons hàbits generalment acceptats i a l’ordre públic.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I MODIFICACIONS

Vaixell no es fa responsable del contingut dels serveis, productes d’aquells webs no propis als que es pugui accedir des del web de Vaixell mitjançant enllaços.

Igualment, Vaixell es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web, sempre i quan no afectin dades personals dels usuaris, sense avís previ, a l’objecte de mantenir actualitzada la informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web i els seus continguts, incloent els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, noms comercials, dibuixos o qualsevol altre símbol estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Vaixell de tercers que han autoritzat la seva inclusió al lloc web.

L’usuari només pot utilitzar el lloc web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà que l’usuari obtingui prèviament l’autorització expressa i escrita de Vaixell.